Hakkımda

Özlem Özden Tunca
DR. ÖZLEM ÖZDEN TUNCA Klinik Psikolog & Psikoterapist

1994 Yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık-Pedagoji bölümünü bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ,’’İlköğretim Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin, Sınıf Yönetimi Becerilerine Etkisinin Araştırılması” konusundaki teziyle yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji bölümünde; Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan ve Olmayan Çocukların Sosyal Duygusal Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması konulu araştırmasıyla 2. yüksek lisansını bitirdi. Adnan Menderes Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı eğitimini tamamladı. Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde de doktorasını tamamladı. Mezuniyetinden itibaren İstanbul’da çeşitli özel eğitim kurumlarında yöneticilik ve danışmanlık yapmış olan uzman, buna paralel olarak 1995 yılından itibaren; Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, uyum ve davranış sorunları,yeme bozuklukları,kaygı bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk, gelişim problemleri, çocuğu ve genci tanıma-yönlendirme vb. gibi alanlarda çocuklar, gençler ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Bu konularda; uzman, eğitimci ve ailelere ayrıca eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Transaksiyonel Analiz Ön Eğitim ve Yetişkin ile Çocuk Şema Terapi eğitimlerini tamamlamıştır. Doktora Eğitimi kapsamında da Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Analitik Çocuk Psikoterapisi eğitim ve süpervizyonlarını almıştır. Ya-pa ve Bilgi Evi yayınlarından çıkma; 2-3 Yaş Konuşmamı Geliştiriyorum, 3-6 yaşa yönelik Dil Alıştırmaları, 5-6 yaşa yönelik Çok Yönlü Gelişimsel Eğitim Seti ve Çoklu Zekâ Uygulamaları Kitap Setleri, 6 yaş Okumaya Hazırlık, 0-3 yaşa yönelik masal kitapları ve ilköğretim çocuklarına yönelik ‘’Uygulamalı Dikkat Geliştirme’’kitapları bulunmaktadır. Türk Psikologlar Derneği ile Panik Atak ve Anksiyete Dostları Derneği üyesidir. Halen kurucusu ve yöneticisi olduğu Ekol Psikolojik –Pedagojik Danışmanlık, Ekol Kurumsal Danışmanlık ve Özel Ekol Aile Danışmanlığı Merkezlerinde çalışmalarına devam etmekte olup, Fenerbahçe Üniversitesi’nde de öğretim üyesidir.

www.ekolpsikoloji.com

www.ekolkurumsal.com

Uyguladığı Testler:

Çocuklar İçin  Testler ve Envanterler:

 WISC-R Çocuklar için Zekâ Testi:

6-16 yaş arası çocuklar için uygulanır. 12 alt testten oluşmuştur ve bu alt testler sözel ve performans ölçekleri olarak ayrılmıştır.Dikkat Eksikliği ve Özgül öğrenme güçlüğü tanısı koymada da yararlanılan bir zeka testidir.

Stanford-Binet Zekâ Testi:

Bir kutu içinde değişik yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan malzemelerden oluşmuştur. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir.  Ölçek iki yaşından, üst yetişkin yaşlara kadar gruplanmıştır.

Luisa Düss Psikoanalitik Hikâyeler Testi:

Kişilik komplekslerini ölçen sözel bir testtir. Yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması beklenen 10 hikâyeden oluşur. Çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır. Sınırlandırılmış bir uygulama süresi yoktur.

Çocukların Algı Testi (C.A.T.)
C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmuştur. Kız, erkek 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir olup, çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir. 
Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır.

Denver Gelişimsel Tarama Testi:
0-6 yaş arası çocukların gelişimini takip etmek için uygulanır. Çocuklardaki gelişimsel gecikmeyi ve bozukluğu fark etme amacıyla kullanılır. Test 105 maddeden oluşmaktadır.  Süreli bir test değildir. İnce motor, kaba motor, dil ve kişisel-sosyal olmak üzere dört alt bölümden oluşmaktadır. Bu test, uygulayıcının çocuğun neler yapabildiğini gözlemesi ve bazı maddelerde de ana babanın çocuğuna ilişkin gözlemlerini anlatmaları yoluyla uygulanır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi:
Temel olarak görsel algılamayı saptamaya yarayan bir testtir.Test el-göz koordinasyonu, şekil zemin, şekil değişmezliği, uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri olmak üzere beş algısal beceriyi ölçmektedir. Üç ile sekiz yaş arası çocuklara uygulanır. Test beş alt testten oluşmaktadır. Bireysel ve grup şeklinde uygulanır.

Good Enough Bir İnsan Resmi Çiz Testi:
4-14 yaş arasındaki çocuklara zihin gelişimini ölçmek için uygulanır. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Çocukların çizgisel eşleme (sembolleştirme) yetenekleri "bana bir adam resmi çiz" komutuyla ölçülür. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde de  önemli bilgi verir.

Porteus Labirent Testi:
12 labirentten oluşan 7-6 ile 14-20 yaş arasındaki bireylere uygulanan bir testtir. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. Porteus testi göz-el işbirliği, planlama, önceden seziş, temkinli davranma, ileriyi görme gibi değişik yetenekleri ölçer.

Burdon Dikkat Testi: 
Bu test çocuğun, dikkat gücünü ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş   harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. 10-20 yaşlarındakilere uygulanır.

Gesell Gelişim Ölçeği:
Ölçek 1-7 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Gelişimin; “büyük motor” , “ince motor”, “adaptasyon”,”dil”,”kişisel-sosyal” alanlarını değerlendirir.

Bender Gestalt Görsel Hareket Algı Testi:
Bu test, görsel uyarının algılanmasını, görsel – motor koordinasyonu ve algılanan uyarının motor işlevlerle ifade edilebilmesini yani görsel hareket integrasyonu ölçmektedir. Beyin bozukluklarının teşhisinde de kullanılmaktadır. 
5.5-10 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

AGTE bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Bu envanter 0 – 6 yaş çocukların uygulanan andaki gelişimini ve becerilerini ebeveynden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:
6 yaş çocuklarının, ilkokula olgunluk seviyelerini ölçmek için kullanılan  bir ölçektir. Bireysel veya grup halinde uygulanabilinir.

Sınav Kaygısı Envanteri:

Bireylerin sınav kaygısını  tespit etmek amacı ile uygulanmaktadır.
10 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanan envanter, bireysel veya grup halinde uygulanabilmektedir.

Kuder İlgi Envanteri:

Kişilerin kuvvetle ilgi duyduğu ve ilgi duymadığı alanları belirler. 7-12 yaş aralığına uygulanan envanter, ilgi alanlarının birbirine göre olan derecesini ortaya koymaktadır.

Beier Cümle Tamamlama Testi:

Bireylerin tavır ve duygularını yansıtır. Kişilerin okul,aile vb. gibi alanlarda yaşadığı sorunlar tespit edilir. 8-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir.

Benton Görsel Algılama Testi:

Bireyin görsel belleğinin ölçümünde kullanılır. 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanır.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği:

Ölçek 60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Yetişkinlere Yönelik Uyguladığı Testler ve Envanterler:

Cornell Index Kişilik Envanteri:

Cornell index testi kişiliğin değerlendirilmesindeki önemli faktörleri tanımlamak ve belirlemek için kullanılan bir testtir. Özellikle yüz yüze görüşmelerden elde edilemeyen bir takım semptomları saptamak için etkili olduğu kanıtlanmıştır. En çok saptanan semptomlar anksiyete durumları, hipokondriyaziz, asosyal yönelimler, konvülsif rahatsızlıklardır.

Young Anne Babalık Ölçeği:

Ergen ve yetişkinler için uygulanabilmektedir. Ebeveyn tutumunun ölçümü için kullanılır.

T.A.T Tematik Algı Testi:

Resim kartları yoluyla bireyin duygu ve arzuları ortaya çıkmış olur. 14-40 yaş arası bireylerde kullanılır.

Eysenck Kişilik Testi:

Eysenck kişilik envanteri 16 yaş ve üstüne uygulanan bir grup testidir. Ölçtüğü davranış kişiliktir. Bir kağıt kalem testi olan Eysenck , kişiliğin Psikotizm, Dışadönüklük, Nörotizm ve Yalan boyutlarını ölçer. 

Young Şema Ölçeği:

Erken dönem uyumsuz şemaların değerlendirilmesini sağlar. 17-35 yaş arasındaki kişilere uygulanabilmektedir.

Young Telafi Ölçeği:

Ölçek aracılığı ile Şema Terapi çerçevesinde, şema sürdürücü aşırı telafi davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 17-35 yaş arası bireylere uygulanabilmektedir.

Beck Depresyon Ölçeği:

Karakteristik tutum ve depresyon belirtilerini ölçen bir kendini değerlendirme ölçeğidir. 13 yaş ve üzeri bireylerde uygulanmaktadır.

Yung Rygh Kaçınma Ölçeği:

Ölçek aracılığı ile Şema Terapi çerçevesinde, şema sürdürücü kaçınma davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 17-35 yaş arası bireylere uygulanabilmektedir.

Moxo Dikkat Testi

6 yaş ve üzeri kişilerin dikkat ve dikkat bileşenlerini ölçen bilgisayar tabanlı bir testtir.

 

EĞİTİM KURUMLARI VE FİRMALARA YÖNELİK VERDİĞİ SEMİNER VE EĞİTİMLER:

-Çocuklarda Görülen Uyum ve Davranış Sorunları ( Alt ıslatma, tırnak yeme, parmak emme, saldırganlık, yalan, çalma, tikler)

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

-Özel Öğrenme Güçlüğü ve Eğitsel Tedavisi (Disleksi- Diskalkuli- Disagraphi)

-Ergenlik Dönemi Sorunları 

-0-6 Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri ve Eğitimi

-Okul Öncesi Öğretmenin Çocuğa Yaklaşımında Dikkat Etmesi Gerekenler

-İlköğretim Öğretmenlerine Sınıf Yönetimi Becerilerinin Kazandırılması

-Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim

-Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısı ile Mücadele Etme

-Etkili Anne Baba Eğitim Programı

-Teknoloji ve Çocuk