Kitaplar

Çok Yönlü Gelişimsel Eğitim Seti

Özlem Özden Tunca ve Berkay Dinç tarafından yazılan 5-6 yaş çocuklarına yönelik, 13 sayılık bir kitap setidir. Evde ailelerin, okulda öğretmenin çocuklarla uygulayacağı, okul öncesi eğitime ilişkin temel dil, kavram, matematik, el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerden oluşmuştur. M.E.B 2006 Müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.
Yayın Evi:Ya-Pa Yayıncılık

Çoklu Zeka Uygulamaları

Özlem Özden Tunca tarafından Çoklu Zeka Teorisine göre 5-7 yaş çocukları için hazırlanan bu set; yalnız sözel ve matematiksel zekanın önemsendiği, geri kalan altı zeka kategorisinde baskın olan çocukların, dikkatsizlik, tembellik , hayalperestlik , yada yaramazlıkla suçlandığı bir eğitim sisteminin aksine ; onların özgür dünyalarını fark etmek ve geliştirmek için gerekli temel uygulamaları içermektedir. 8 kitaptan oluşan bir settir.
Yayın evi : Bilgi evim Yayınları

Dil Alıştırmaları

Özlem Özden Tunca tarafından okul öncesi çocuklar için yazılmıştır. 3-4 Yaş, 4-5 Yaş ve 5-6 Yaş olmak üzere 3 adettir.
Okul öncesi dönem çocuğunun yaşına göre edinmesi gereken temel dil becerilerini içermektedir.
Yayın evi : Ya-Pa Yayınları

Hayvanlar Şarkı Söylüyor - Evcil Hayvanlar

Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanan kitap 1-4 yaş çocuklarına yönelik olup, sesli kitap olarak tasarlanmıştır. Çocuklara evcil hayvanları hikaye yoluyla tanıtmayı amaçlamaktadır.
Yayınevi:Pandora Yayıncılık

Hayvanlar Şarkı Söylüyor - Çiftlik Hayvanları

Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanan kitap 1-4 yaş çocuklarına yönelik olup, sesli kitap olarak tasarlanmıştır. Çocuklara çiftlik hayvanlarını hikaye yoluyla tanıtmayı amaçlamaktadır.
Yayınevi: Pandora Yayıncılık

Konuşmamı Geliştiriyorum

Özlem Özden Tunca tarafından yazılmıştır. 2-3 yaş çocuklarına yönelik olup; çocuğun tek tek kelimelerden cümleye geçiş aşamasında kullanacağı temel kelime ve kavramları içeren, kelime dağarcığını artırıcı etkinliklerden oluşmuştur.
Yayınevi : Ya-Pa Yayın Evi

Okumaya Hazırlık

Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanmıştır. 5-6 yaş çocuklarına yönelik olup; ilköğretim öncesi okumanın temeli olan ses çalışmalarını içermektedir. Kitapta çocuğun kendini sözel olarak ifade edebilmesine, sesleri ayırt edebilmesine, sözcük dağarcığını geliştirebilmesine yönelik çalışmalar yer almaktadır.
Yayın evi : Bilgi Evim Yayınevi/Ya-pa Yayınları

Resimlerle Okuma-Yazma Alıştırmaları

Özlem Özden Tunca tarafından hazırlanmıştır. İlkokul 1. sınıf ve özel eğitim alan çocukların okuma ve yazma becerilerine destek olmak amacıyla hazırlanmış bir alıştırma kitabıdır.
Yayın evi : Ya-Pa Yayınları

Yaratıcı Ve Görsel Etkinliklerle Uygulamalı Dikkat Geliştirme

Özlem Özden Tunca ve Gülderen Kılıç tarafından yazılmıştır.İlköğretim Çağı (7-11 yaş) çocukları temel alınarak; dikkati, sözel becerileri, problem çözme ve yaratıcı düşünceyi geliştirecek etkinlikleri içermektedir. Özellikle dikkat eksikliği ve özel öğrenme güçlüğü olan çocuklara destek amacıyla hazırlanmış olmakla beraber, Türkçe ve Matematik derslerinde yardımcı ve pekiştirici kaynak olarak kullanılabilir. 2 kitaptan oluşmaktadır.
Yayın evi : Ya-Pa Yayınları